EASYTAPING EDUKACIJA

Easytaping je najbolja dostupna edukacija o upotrebi elasticnih traka. Tokom obuke bicete upoznati sa najnovijim tehnikama i naucnim dostignucima da biste mogli još brže postizati bolje rezultate tretmana.

REGISTRAR

EASYTAPING EDUKACIJA

Sve Easytaping tehnike su zasnovane na miofascijalnoj integraciji. Artro-miofascijalno razmišljanje je sastavni dio tretmana. Tokom edukacija, bicete fokusirani na uticaj koji mehanicke sile imaju na miofascijalne strukture. Ono što saznate ce se moci prakticno primjeniti u miofascijalnom testu (Easytesting) i u tehnikama sa trakama (Easytaping). Cilj je da se postigne miofascialna kontrola i mehanicki uticaj na zglobove. Na taj nacin Easytaping pristup ostvaruje još bolje rezultate.

Easytaping Instruktor Dijana Brborovic i Marko Purenovic su naši instruktori EasyTaping Tehnike, za Easytaping Edukaciju u svim zemljama Balkana i Istocne Evrope. Važno je da su ucesnici Edukacije imaju osnovna znanja iz oblasti fizioterapije, ili položio ispit iz anatomije ili u srednjoj školu ili na fakultet. To je potrebno kako bi samo kvalifikovani polaznici bili na Edukaciji za Easytaping tehniku.

Easytaping Edukacija u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
Easytaping Instruktor Dijana Brborovic i Marko Purenovic obucavaju Vas Easytaping tehnikama u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini.  Za više informacija, datumi Edukacija i za prijavu na Edukacije, molimo vas da posjetite www.easytaping.net ili direktno kontaktirate Milan Torbica +387 (0)65 567 030 ili na mejl info@easytaping.net.

Easytaping Edukacije na lokaciji sirom Balkana i Istocne Evrope
Na upit (fizio) terapeuti u bolnicama, klinikama, centrima za rehabilitaciju i sportskim klubovima možete se prijaviti za Easytape Edukaciju. Easytape Instruktor Dijana Brborovic i Marko Purenovic naucice vas Easytaping tehnikama na lokacijam u vasim gradovima. Minimalan broj polaznika je 8 polaznika. Za više informacija, molimo vas da posjetite www.easytaping.net ili direktno kontaktirate Milan Torbica +387 (0)65 567 030 ili na mejl info@easytaping.net

registar

EASYTAPE® | ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY